Trafo yağının nem ve gazlardan arındırılmasıdır.
 
Yağ numunesi aşağıdaki şekilde alınmalıdır:
- Numune kabı olarak koyu renkli cam şişe kullanılmalıdır.
- Numune alma kabı ve numune alımında kullanılacak gereçler (huni, hortum vs.) iyice temizlenmeli ve kurutulmuş olmalıdır.
- Numune alınacak vana temiz ve tüy bırakmayan bir bezle iyice silinmelidir.
- Numune vanasından bir miktar yağı boşa akıtıp vana tekrar silinmelidir.
- Numune kabını numune olarak alınacak yağ ile en az iki kez çalkalanmalı ve çalkalanan yağ dökülmelidir.
-Numune alınırken kaba hava girmesini önlemek için numune kabı hafifçe eğilerek kenarından doldurulmalıdır.
- Numune olarak alınan yağa el değdirilmemelidir.
- Numune alımı mümkünse kuru havada, aksi takdirde gerekli önlem alınarak gerçekleştirilmelidir.
- Numune kabı ağzına kadar hava tabakası kalmayacak şekilde doldurulmalıdır.
-Numune kabının ağzı yağdan etkilenmeyecek bir kapak ile sıkıca kapatılmalıdır.
-Numune kabının üzerine etiket yapıştırılarak numune adı veya seri numarası, transformatör güç ve gerilimi ile numune alın tarihi yazılır. Numune alındıktan sonra kabı ışık ve sıcaklığın etkisinden uzakta serin bir yerde muhafaza edilerek bekletmeden en kısa zamanda yetkili yerlerde test edilmelidir.
Yağ Nem Miktarı Testi (PPM)
Toplam su miktarı arttıkça yalıtım sisteminin dielektrik direnci düşer. Su aynı zamanda katalizör gibi davranarak transformatör içindeki yalıtım maddelerinin yaşlanmasını hızlandırır, dolayısıyla transformatörün ömrünün kısalmasına, ani gelişen büyük arızaların oluşmasına yol açar. Transformatörünüzden alınacak yağ numunesinde limitlerin üzerinde bir su miktarı tespit edilir ise bu suyu Tredman işlemi ile sistemden uzaklaştırabilmekteyiz.
Yağ Renk Kodu Testi
Trafomuzun yağı ilk aşamada renksizdir. Su kadar berraktır. Trafomuz ısındıkça yağımızda kimyasal olarak bozulmalar oluşur. Öncelikle Açık sarı, Sarı, Turuncu, Kızıl, Kahverengi ve Siyah renklerini alır. Bu renkler yağımızın yapısının bozulduğunun