Trafolarda yalıtım, soğutma ve dielektrik dayanımı azaltacak hava, su ve diğer maddelerin sargılar arasına yerleşmesini engellemek için madeni yağlar kullanılır. Bu yağlar zamanla gerek trafonun aktif elemanları arasında çeşitli sebeplere dayanan deşarj sonucu ayrışma gerekse yüke bağlı ısı farklılıklarından kaynaklanan hava alışverişi sonucu kimyasal olarak bozulur. Yağ, ayrışan ve parçalanan katı yalıtım maddeleri ile karışarak dibe çöker ve çamurlaşır. Kısmen çamurla kaplanan çekirdek ve sargıların sıcaklığı artacaktır. Çamur rutubeti sever, enerjili kısımlar ile enerjisiz kısımlar arasında köprü oluşturarak transformatöre zarar verir. Hava kurutucusu (silicajel) olmayan ya da bakımı yapılmayan trafolarda genleşme kabı üzerinden havanın nemini alan yağ yalıtkanlık özelliğini kaybeder. Transformatör yağının özelliğini yitirmesi yağın yukarıda belirtilen görevlerini yapamamasına ve bunun sonucu olarak da transformatör sargılarının dayanımının düşerek arızalanmasına (yanmasına) neden olur. Bu nedenlerden dolayı yağın numunesi alınarak dielektrik dayanımının (delinme geriliminin) ölçülmesi gerekir. Dielektrik dayanımının ölçümü için özel aletler kullanılır. Dielektrik dayanımı belirlenen standart değerlerin altında olan yağlar, yağ filtre edilerek temizlenir ya da yenisi ile değiştirilir.
Numune yağ, cam ya da paslanmaz bir kaba konmalıdır. Bu kap mutlaka temiz ve kuru olmalıdır. Bu işlem için numune alınacak vana iyice temizlenmeli ve bir miktar yağ boşa akıtılmalıdır. Numune için en az 1,5 litre yağ alınmalıdır.